Cele projektu

Celem projektu jest zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie udostępniania zasobów i realizacji zadań publicznych na terenie powiatu krotoszyńskiego.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje realizację zadań przyczyniających się do rozwoju elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie administracji publicznej. Projekt obejmuje uruchomienie systemów teleinformatycznych, zakup sprzętu komputerowego i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników urzędów. Realizacja projektu będzie wpływać pozytywnie na rozwój przedsiębiorczości oraz sprzyjać integracji mieszkańców i poprawi jakość życia na terenie całego powiatu krotoszyńskiego.
Podstawowy zakres zmian w procesie świadczenia usług dotyczy zastąpienia formularzy papierowych przesyłanych pocztą tradycyjną lub dostarczanych osobiście, formularzami elektronicznymi wysyłanymi z dowolnego miejsca z wykorzystaniem Internetu. Realizacja projektu spowoduje: skrócenie czasu niezbędnego do załatwienia danej sprawy (oszczędność czasu mieszkańców i pracowników urzędu ), zmniejszenie kolejek w urzędzie, ograniczenie kosztów eksploatacyjnych po stronie urzędu, lepszą organizację pracy i usprawnienie rejestru prowadzonych spraw.
Wprowadzone zmiany sposobu świadczenia usług w sposób znaczący usprawnią cały ich proces i przyczynią się do rozwoju e-administracji w jednostkach objętych projektem. Projekt ułatwi załatwianie spraw osobom niepełnosprawnym mającym trudności z poruszaniem się, ponieważ szereg spraw będzie można załatwić z domu, korzystając z drogi elektronicznej, bez konieczności osobistego przychodzenia do urzędu. Ułatwi też załatwianie spraw osobom
opiekującym się małymi dziećmi, osobom w podeszłym wieku czy osobom zamieszkałym z dala od urzędu, zwłaszcza nieposiadającym samochodu.