Ogłoszenie o przetargu (2)

Przetarg nieograniczony - Wdrożenie kompleksowego systemu informatycznego wraz z zakupem sprzętu i szkoleniami dla Powiatu Krotoszyńskiego - E-usługi dla Mieszkańców Powiatu oraz wdrożenie systemu EOD i BIP.

Postępowanie - BIP

Przetarg nieograniczony (1)

Wdrożenie kompleksowego systemu informatycznego wraz zakupem sprzętu i szkoleniami dla Powiatu Krotoszyńskiego - z podziałem na 2 zadania.

Postępowanie - BIP