dzisiaj jest: 28 stycznia 2015     imieniny: Agnieszki, Kariny, Lesawa


Wirtualny spacer po urzdzie


© 2008 Powiat Krotoszyski.
Wszelkie prawa zastrzeone. Jeeli znalaze/a bd na stronie bdziemy wdziczni
za wszelkie uwagi.

Zalecana przegldarka:
Mozilla Firefox

Przygotowanie materiaw: Elbieta Poczta
Marzena Winiewska
kliknij, aby powiekszy.
dodano: 2015-01-27
Zmiana godzin pracy starostwa

Informujemy, e od 2 lutego 2015 r. nastpi zmiana godzin pracy Starostwa Powiatowego w Krotoszynie. W poniedziaki urzd bdzie czynny w godzinach: od 8.00 do 16. 00, a w pozostae dni robocze: od 7.15 do 15.15.

kliknij, aby powiekszy.
dodano: 2015-01-27
Informacja

Starosta Krotoszyski prowadzi postpowanie w sprawie powoania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Krotoszynie na lata 2015-2019

 

 

kliknij, aby powiekszy.
dodano: 2015-01-27
Sesja Rady Powiatu

IV sesja Rady Powiatu Krotoszyskiego odbdzie si w czwartek         29 stycznia 2015 r. o godzinie 13.00 w sali Komendy Powiatowej Pastwowej Stray Poarnej w Krotoszynie przy ul. Mickiewicza 29.

kliknij, aby powiekszy.
dodano: 2015-01-26
Wydzia Komunikacji i drg - zmiana godzin pracy

Informujemy, e od dnia 2 lutego 2015 r. w godzinach pracy urzdu bezporednia obsuga klientów w Wydziale Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Krotoszynie, odbywa si bdzie w czasie:

kliknij, aby powiekszy.
dodano: 2015-01-20
Medale Za Zasugi Dla Obronnoci Kraju

19 stycznia 2015r. w Starostwie Powiatowym, odbya si uroczysto wrczenia zotego i srebrnych medali "Za Zasugi dla Obronnoci Kraju" nadanych przez Ministra Obrony Narodowej rodzicom, których co najmniej trzech synów odbyo sub wojskow.
Medal ten nadawany jest w celu okazania wysokiego uznania rodzicom, którzy wychowali synów na wzorowych i ofiarnych onierzy.

dodano: 2015-01-20
Praktyki i nauka jzyka w Niemczech, wielk szans dla uczniw Trjki!

22 grudnia 2014 dyrektor szkoy  Krzysztof Grobelny w obecnoci: kierownika  szkolenia Praktycznego Piotra Gabryelczyka i Pani Marioli Ilnickiej i Izabeli Kossakowskiej,  promotorów przedsiwzicia, podpisa porozumienie z Niemieckim Stowarzyszeniem Hotelarstwa i Gastronomii  reprezentowanym przez  Pana Olafa Schope – Prezesa   i  Pana Andreasa Beil z Departamentu Kadr przy Brandenburskim  Urzdzie  Pracy w Cottbus.

kliknij, aby powiekszy.
dodano: 2015-01-20
Mega praktyka na promie

Jak ju informowalimy w listopadzie 2014r. poczwszy od tego roku szkolnego uczniowie ksztaccy si w zawodzie technik ywienia i usug gastronomicznych bd odbywali praktyki uczniowskie na pokadach statków polskiego armatora UNITY LINE, pywajcych z Polski do Szwecji na trasie winoujcie - Ystad i winoujcie - Trelleborg.
W terminie 29.12.2014r.-11.01.2015r. uczennice  Zespou Szkó Ponadgimnazjalnych nr 2 ksztacce si w zawodzie technik ywienia i usug gastronomicznych -  
Anna Jdrkowiak i Patrycja Zachwiej odbyway praktyki na promie MF SKANIA.

kliknij, aby powiekszy.
dodano: 2015-01-16
Ranking szk Srebrna Dwjka , Brzowe - Kotaj i Trjka

Po raz kolejny szkoy ponadgimnazjalne Powiatu Krotoszyskiego znalazy si w gronie wyrónionych w prestiowym zestawieniu „Perspektyw”. Zespó Szkó Ponadgimnazjalnych nr 2 im. K. Libelta  w Krotoszynie, I Liceum Ogólnoksztacce  im. H.Kotaja w Krotoszynie oraz Zespó Szkó Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawa II  w Krotoszynie otrzymay nie tylko znak jakoci, ale te znaczco poprawiy swoje pozycje w rankingu. To dobra wiadomo dla uczniów III klas gimnazjów, którzy wkrótce podejm decyzj, gdzie kontynuowa nauk.

kliknij, aby powiekszy.
dodano: 2015-01-15
Zapytanie ofertowe

Wydzia Ochrony rodowiska, Rolnictwa i Lenictwa Starostwa Powiatowego w Krotoszynie przedstawia

zapytanie ofertowe: nr O.6162.1.2015 z dnia 15.01.2015 r.

na wykonanie dokumentacji :

 I. Uproszczony plan urzdzania lasu dla lasów niestanowicych wasnoci Skarbu Pastwa dla wsi Szymanów, Biay Dwór, gmina Komin Wlkp. na okres obowizywania od 01.01.2016 roku do 31.01.2025 roku (pow. lasów 140 hektarów).

II. Uproszczony plan urzdzania lasu dla lasów niestanowicych wasnoci Skarbu Pastwa dla wsi Baszków, gmina Zduny na okres obowizywania od 01.01.2016 roku do 31.01.2025 roku (pow. lasów 14 hektarów).

III. Uproszczony plan urzdzania lasu dla lasów niestanowicych wasnociSkarbu Pastwa dla Chwaliszewa, gmina Krotoszyn na okres obowizywania od 01.01.2016 roku do 31.01.2025 roku wraz  z Prognoz oddziaywania na rodowisko (pow. lasów 13 hektarów).

 

kliknij, aby powiekszy.
dodano: 2015-01-14
Nagroda Krotoszyski Db nadal przyjmujemy zgoszenia!

Informujemy, i termin zgaszania kandydatur do Nagrody „Krotoszyski Db” przeduono do 28 stycznia 2015 r. Nagroda przyznawana jest za  szczególne zasugi na rzecz rozwoju i promocji Powiatu Krotoszyskiego w piciu kategoriach:

 1) nauka, kultura

 2) dziaalno gospodarcza,

3) dziaalno spoeczna,

4) sport

5) owiata