dzisiaj jest: 24 listopada 2014     imieniny: Emmy, Flory, RomanaWirtualny spacer po urzdzie


© 2008 Powiat Krotoszyski.
Wszelkie prawa zastrzeone. Jeeli znalaze/a bd na stronie bdziemy wdziczni
za wszelkie uwagi.

Zalecana przegldarka:
Mozilla Firefox

Przygotowanie materiaw: Elbieta Poczta
Marzena Winiewska
kliknij, aby powiekszy.
dodano: 2014-11-24
Gastronomik z Dwjki popynie do... Szwecji

Od tego roku szkolnego uczniowie ksztaccy si w zawodzie technik ywienia i usug gastronomicznych w ZSP nr 2 w Krotoszynie bd odbywali praktyki uczniowskie na pokadach penomorskich statków polskiego armatora UNITY – LINE. Bd pywa z Polski do Szwecji na trasie winoujcie - Ystad i winoujcie - Trelleborg. Jest to efekt podpisanej w Szwecji umowy midzy polskimi przedstawicielami UNITY – LINE, a dyrektorem szkoy Romanem Olejnikiem.

dodano: 2014-11-24
UWAGA organizacje pozarzdowe !

Zaproszenie  dla przedstawicieli organizacji pozarzdowych do udziau  w pracy Komisji do oceny ofert,  skadanych na realizacj zada publicznych przez organizacje pozarzdowe w otwartym konkursie ofert na 2015 rok.

kliknij, aby powiekszy.
dodano: 2014-11-24
Powiat krotoszyski wrd najzdrowszych!

W rankingu „Dziennika Gazety Prawnej”, w którym oceniano potencja zdrowotny, stan zdrowia mieszkaców oraz dostpno do wiadcze zdrowotnych, powiat krotoszyski zaj wysok 5. pozycj wród 80. wyrónionych powiatów.

kliknij, aby powiekszy.
dodano: 2014-11-21
Wyniki wyborw !!!

PREZENTUJEMY WYNIKI WYBORÓW DO RADY POWIATU KROTOSZYSKIEGO ORAZ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA OBSZARZE POWIATU KROTOSZYSKIEGO zobacz wicej...

kliknij, aby powiekszy.
dodano: 2014-11-21
Sukces recytatorski w konkursie wojewdzkim Alicji yto z klasy II b

W biecym roku szkolnym odbya si ju XIV edycja „Konkursu poezji i pieni patriotycznej z okazji Dnia Niepodlegoci”. Organizatorem przedsiwzicia jest LOK. Zmagania szkolne wyoniy reprezentantów, którzy w kategorii „poezja” oraz „pie” reprezentowali I LO na eliminacjach powiatowych. Te odbyy si w ZSP nr 1 w Krotoszynie 23 padziernika. Przed powiatow komisj konkursow wystpiy: Janka Reising z klasy IIe w duecie z Wiktori Wujczyk z klasy Ie (w kategorii „pie”) oraz Alicja yto z klasy IIb i Sylwia Elias z klasy IIc (w kategorii „poezja”).

kliknij, aby powiekszy.
dodano: 2014-11-18
OGOSZENIE STAROSTY KROTOSZYSKIEGO O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

OGOSZENIE  STAROSTY  KROTOSZYSKIEGO  O  OTWARTYM  KONKURSIE  OFERT.
(Uchwaa Nr 752 /14 Zarzdu Powiatu Krotoszyskiego z dnia 14 listopada 2014 r.)
Na podstawie Uchway Nr L/261/14 Rady Powiatu Krotoszyskiego z dnia 26 wrzenia 2014 r. w sprawie przyjcia rocznego programu wspópracy Powiatu Krotoszyskiego z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r, poz. 1118) na rok 2015.
STAROSTA  KROTOSZYSKI  OGASZA  OTWARTY  KONKURS  OFERT  NA  NASTPUJCE  ZADANIA:
(Zacznik nr 1 do Uchway Nr 752/14 Zarzdu Powiatu Krotoszyskiego z dnia 14 listopada 2014 r.)
SZCZEGÓOWY WYKAZ ZADA PUBLICZNYCH REALIZOWANYCH PRZY WSPÓPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2015 R.

Zobacz wicej...

kliknij, aby powiekszy.
dodano: 2014-11-14
Dyury Powiatowej Komisji Wyborczej

Powiatowa Komisja Wyborcza w Krotoszynie bdzie peni dyury w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krotoszynie pok. nr 16:

- w dniu 15 listopada 2014 r. od godz. 8.00-16.00,
- w dniu 16 listopada 2014 r. od godz. 6.00 do zakoczenia pracy terytorialnej komisji wyborczej.

kliknij, aby powiekszy.
dodano: 2014-11-14
Drzwi Otwarte w Zespole Szk Specjalnych

19 listopada o godz. 9.00 tradycyjnie ju, SZKOA OTWIERA DRZWI i zaprasza w swoje progi miych goci.
Chcemy pokaza Rodzicom uczniów naszej szkoy, a przede wszystkim przyszym uczniom i ich Rodzicom, nauczycielom innych placówek, a take wszystkim zainteresowanym jak jestemy szko, jak wyglda w niej dzie powszedni, czym si zajmujemy, jak uczymy naszych uczniów, jaka panuje tu atmosfera.
Chcemy suy pomoc i rad tym, którzy tego od nas oczekuj.

kliknij, aby powiekszy.
dodano: 2014-11-12
Powiatowe obchody Dnia Niepodlegoci

Podczas uroczystoci podniesiono flag pastwow na Ratuszu oraz odpiewano hymn pastwowy. Nastpnie uczestnicy przemaszerowali na plac Jana Pawa II, gdzie pod pomnikiem Wolnoci zoono symboliczne wizanki kwiatów. W kociele p.w. w. Apostoów Piotra i Pawa, odbya si msza w intencji Ojczyzny

kliknij, aby powiekszy.
dodano: 2014-11-12
Uroczysta sesja zakoczya IV kadencj samorzdu powiatowego

7 listopada 2014 roku Radni Rady Powiatu Krotoszyskiego  obradowali na ostatniej sesji IV kadencji. Obrady odbyy si w auli I Liceum Ogólnoksztaccego im. H. Kotaja w Krotoszynie. Obok radnych powiatowych w sesji wzili udzia burmistrzowie i wójt oraz przewodniczcy rad miast i gmin powiatu krotoszyskiego, radny sejmiku oraz kierownicy jednostek organizacyjnych, przedstawiciele sub, inspekcji i stray, a take naczelnicy wydziaów starostwa powiatowego.