dzisiaj jest: 28 lipca 2015     imieniny: Ady, Wiwiany, Sylwiusza
Wirtualny spacer po urzdzie


© 2008 Powiat Krotoszyski.
Wszelkie prawa zastrzeone. Jeeli znalaze/a bd na stronie bdziemy wdziczni
za wszelkie uwagi.

Zalecana przegldarka:
Mozilla Firefox

Przygotowanie materiaw: Elbieta Poczta
Marzena Winiewska
kliknij, aby powiekszy.
dodano: 2015-07-28
wito Policji - awanse, odznaczenia i gratulacje

24  lipca w sali reprezentacyjnej krotoszyskiego ratusza mundurowi i cywilni pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie spotkali si na uroczystych obchodach swojego wita. Byy przemówienia, awanse i podzikowania za cik sub. Powiat Krotoszyski reprezentowali – Przewodniczcy Rady Powiatu Leszek Kulka oraz wicestarosta Pawe Radojewski.

kliknij, aby powiekszy.
dodano: 2015-07-21
Zarzd Powiatu Krotoszyskiego informuje:

na tablicy ogosze w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krotoszynie przy ul. 56 Puku Piechoty Wlkp. 10 wywieszony zostanie z dniem 22.07.2015r. wykaz:
 

kliknij, aby powiekszy.
dodano: 2015-07-20
Hallo! wymiana midzynarodowa Kotaja z Martin - Butzer - Gymnasium

15 czerwca uczniowie z I LO w Krotoszynie wraz z opiekunami wzili udzia w wymianie midzynarodowej Kotaja z Martin-Butzer-Gymnasium. Warto zaznaczy, e wymiana moga si odby dziki wsparciu finansowemu instytucji Polsko - Niemiecka Wspópraca Modziey z siedzib w Warszawie oraz wsparciu ze strony powiatu krotoszyskiego.  

 

kliknij, aby powiekszy.
dodano: 2015-07-17
Nowe cieki rowerowe na ulicy Kozala i w Henrykowie!

Jeszcze w tym roku ulica Kozala w Krotoszynie zostanie cakowicie wyremontowana! Obok nowej drogi asfaltowej powstanie trasa dla pieszych i rowerzystów. Generalny remont przejdzie take  dalszy odcinek  biegncy przez Brzoz i Nowy Folwark. W ramach tego samego przedsiwzicia wie Henryków (gm. Rozdraew) otrzyma równie ciek rowerow.

Inwestycja bdzie realizowana dziki projektowi  przygotowanemu przez Powiatowy Zarzdu Dróg, zoonemu  w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.  50 proc. kosztów  pokryje dotacja z popularnych „schetynówek” . Partnerami w przedsiwziciu s gminy – Krotoszyn i Rozdraew oraz trzej prywatni przedsibiorcy, których zakady zlokalizowano przy wspomnianej drodze. 

kliknij, aby powiekszy.
dodano: 2015-07-16
Ostrzeenie o upaach

 W ramach dziaa z zakresu monitoringu zagroe, przekazuj tre ostrzeenia meteorologicznego nr 31 wydanego przez IMGW PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych  Zespó w Poznaniu dnia 16.07.2015 r.

 

kliknij, aby powiekszy.
dodano: 2015-07-15
Krotoszyska Trjka w kadrze

1 lipca 2015 gocilimy w ZSP nr 3 im. Jana Pawa II w Krotoszynie ekip filmowców z Warszawy pod kierunkiem Pani reyser Dominiki Affek, na zlecenie Orodka Rozwoju Edukacji w Warszawie i MEN.
Byo to wyrónienie za wysoki wynik podczas ewaluacji szkoy przez Wielkopolskiego Kuratora Owiaty w obszarze min. zarzdzanie placówk.

kliknij, aby powiekszy.
dodano: 2015-07-15
Pastwowa Inspekcja Pracy apeluje....

Pastwowa Inspekcja Pracy Okrgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu w ramach kampanii

„Szanuj ycie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym"

przekazuje apel Okrgowego Inspektora Pracy w Poznaniu do rolników o przestrzeganie zasad bezpieczestwa podczas prac niwnych i zapewnienie bezpieczestwa dzieciom.

kliknij, aby powiekszy.
dodano: 2015-07-15
Akcja poboru krwi

 

 

19 LIPCA 2015 roku

zostanie przeprowadzona akcja poboru krwi  przy Kociele  Jana Chrzciciela ( FARA ) Krotoszynie .

w   godzinach  9.30 – 13.30.

Wród wszystkich oddajcych krew zostan  rozlosowane atrakcyjne upominki.

Gówne nagrody to;

wycieczka do Brukseli oraz rowery

kliknij, aby powiekszy.
dodano: 2015-07-09
Inwentaryzacja Stanu Lasu

Starosta Krotoszyski uprzejmie informuje, e na terenie caego powiatu krotoszyskiego w lasach wszystkich form wasnoci, w tym take w lasach niestanowicych wasnoci Skarbu Pastwa w latach 2015 - 2019 bd przeprowadzone opracowania pod nazw „Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu”.

dodano: 2015-07-09
Protok z konsultacji

z konsultacji projektu uchway Rady Powiatu Krotoszyskiego w sprawie "Rocznego programu wspópracy Powiatu Krotoszyskiego z organizacjami pozarzdowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016. zobacz wicej...