dzisiaj jest: 04 marca 2015     imieniny: Adrianny, Kazimierza, Wacawa
Wirtualny spacer po urzdzie


© 2008 Powiat Krotoszyski.
Wszelkie prawa zastrzeone. Jeeli znalaze/a bd na stronie bdziemy wdziczni
za wszelkie uwagi.

Zalecana przegldarka:
Mozilla Firefox

Przygotowanie materiaw: Elbieta Poczta
Marzena Winiewska
kliknij, aby powiekszy.
dodano: 2015-03-02
Schola Cantorum w krotoszyskim Refektarzu

W miniony pitek, 27 lutego w krotoszyskiej galerii Refektarz, odby si doroczny XV koncert towarzyszcy Ogólnopolskiemu Festiwalowi Muzyki Dawnej Schola Cantorum w Kaliszu. Krotoszyska, licznie zgromadzona publiczno miaa przyjemno wysucha muzyki z okresu baroku i renesansu w wykonaniu zespoów muzyki dawnej „Jubilo” z Ostrzeszowa i „Flauto Dolce” z Drezdenka.

dodano: 2015-02-26
Informacja dla cudzoziemcw

Helsiska Fundacja Praw Czowieka realizuje obecnie projekt "Po stronie dialogu - promowanie integracji w spoeczestwie przyjmujcym", w ramach którego wiadczy pomoc prawn i integracyjn cudzoziemcom, którzy przebywaj na terytorium RP legalnie i nieprzerwanie co najmniej 12 miesicy i posiadaj perspektyw przeduenia pobytu.

kliknij, aby powiekszy.
dodano: 2015-02-26
LGD - Okno Poudniowej Wielkopolski - Ankieta

Identyfikacja dobrych praktyk prowadzona w zwizku z projektem zatytuowanym „Babiniec” – forum wymiany dobrych praktyk organizacji pozarzdowych dziaajcych na obszarach wiejskich, realizowanym w ramach Planu dziaania Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2015.

 

kliknij, aby powiekszy.
dodano: 2015-02-25
Oddzia Chemioterapii Dziennej w Krotoszynie!

W sobot 21 lutego, w SPZOZ w Krotoszynie uroczycie otwarto Oddzia Chemioterapii Dziennej.
Nowa placówka chemioterapii onkologicznej mieci si w budynku przy ul. W. Bolewskiego i jest przystosowana do udzielania wyspecjalizowanej pomocy medycznej mieszkacom powiatu krotoszyskiego jak równie dotknitym t podstpn chorob pacjentom z powiatów ociennych.

 

kliknij, aby powiekszy.
dodano: 2015-02-25
V sesja Rady Powiatu Krotoszyskiego

V sesja Rady Powiatu Krotoszyskiego odbdzie si w pitek 27 lutego 2015 r. o godzinie 13.00 w sali Komendy Powiatowej Pastwowej Stray Poarnej w Krotoszynie przy ul. Mickiewicza 29.

kliknij, aby powiekszy.
dodano: 2015-02-25
Niesamowity potencja uczniw ZSP 3 - drog do midzynarodowej kariery zawodowej

Praktyki zawodowe w Niemczech, w których uczestniczyo 17 uczniów (kucharze i kelnerzy z Zasadniczej Szkoy Zawodowej i Technikum), odbyway si w terminie 9-16.02.2015.
Uczniowie zdobywali zawodowe szlify  w trzy- i czterogwiazdkowych restauracjach i hotelach, midzy innymi w  Spree-Wald Hotel, Wilmersdorfer Hof, Radisson Blue, Kartoffelkiste, Sorat Hotel, Waldhotel Rogossen, Landhotel Burg, Christinenhof Tauer.

kliknij, aby powiekszy.
dodano: 2015-02-18
Wyjtkowe korzyci dla I LO w Kominie Wlkp.

W dniach od 9 – 13 lutego 2015 roku gocilimy w naszej szkole dwóch niezwykych goci – studentów, którzy realizowali dziaania w ramach programu AIESEC Education. AIESEC jest najwiksz studenck organizacj na wiecie non-profit, obecn w 124 krajach i zrzeszajc ponad 86 000 czonków.  Promuj wartoci odpowiedzialnego liderstwa, rozwijaj tolerancj na inne narodowoci, w ciekawy sposób zachcaj do nauki jzyków obcych i pozwalaj przeamywa bariery jzykowe, dostarczaj wiedz na rónorodne aktualne tematy oraz kultur krajów ojczystych wolontariuszy.

kliknij, aby powiekszy.
dodano: 2015-02-17
Pani Gabriela Komider przyja gratulacje z rk starosty

Wacicielka Przedsibiorstwa GABI – PLAST bya gociem starosty krotoszyskiego Stanisawa Szczotki. Wodarz powiatu wraz z wicestarost Pawem Radojewskim pogratulowali pani Gabrieli Komider zdobycia kilku prestiowych tytuów – midzy innymi – Lider Przedsibiorczoci, Ekskluzywna Polska Marka „Polish Exclusive” oraz Bizneswoman 2014.

kliknij, aby powiekszy.
dodano: 2015-02-17
Aron Rozum wrd najlepszych wielkopolskich sportowcw

Osignicia Arona Rozuma – zawodnika TAR Krotoszyn, wicemistrza wiata w sumo w kat.-85, zostay docenione przez mieszkaców naszego regionu w dwóch plebiscytach na wybór Sportowca Roku 2014.

kliknij, aby powiekszy.
dodano: 2015-02-17
Muzyka dawna w Refektarzu

Kaliskie Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Dzieci i Modziey „Schola Cantorum” w Kaliszu, Starosta Krotoszyski oraz Galeria Refektarz w Krotoszynie zapraszaj na Koncert Muzyki Dawnej w wykonaniu:

Zespou Muzyki Dawnej „FLAUTO DOLCE”  Drezdenka pod kierunkiem Adama Deneki
Zespou Muzyki Dawnej „JUBILO” z Ostrzeszowa pod kierunkiem Boeny Jaboskiej

27 lutego 2015r. godz. 18.00 Galeria REFEKTARZ w Krotoszynie