Dąbrowy Krotoszyńskie w obiektywie Andrzeja Chmielarza

W poniedziałek 13 lutego 2017r. w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej im. Arkadego Fiedlera odbył się wernisaż wystawy fotografii „Dąbrowy Krotoszyńskie, Baszków-Rochy w obiektywie Andrzeja Chmielarza”. Autor ma wiele pasji m.in. turystykę, krajoznawstwo, filatelistykę, dobre książki, poznawanie historii i docieranie do nieznanych ...

Przeczytaj

Kolejny etap szkolenia za strażakami

W dniach 17, 19, 21 stycznia 2017 roku trzy zmiany służbowe z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Krotoszynie oraz Jednostki OSP realizujące specjalistyczne czynności ratownicze na poziomie podstawowym z zakresu ratownictwa wodnego tj.:  OSP Zduny, OSP Krotoszyn, OSP Kobylin i OSP Koźmin Wielkopolski  brały udział w ćwiczeniach ...

Przeczytaj

Krotoszyński „pośredniak” wśród najlepszych!

Wśród wyróżnionych 16 Powiatowych Urzędów Pracy, które uzyskały w 2016 roku najwyższą skuteczność działań aktywizacyjnych, podejmowanych wobec osób bezrobotnych, znalazł się Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie. Nasz PUP pod względem efektywności zatrudnieniowej zajmuje pierwsze miejsce w Wielkopolsce!   Dyrektor ...

Przeczytaj

Kwalifikacja wojskowa 2017

Rozpoczęła się tegoroczna kwalifikacja wojskowa. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2016r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej 2017r. (Dz.U. z 2016r. poz.1657),  kwalifikacja wojskowa w 2017r.  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  trwa od ...

Przeczytaj

Przekaż 1% Fundacji Szpital Powiatowy w Krotoszynie

Szanowni  Państwo! Najbliższe miesiące to czas na rozliczenie się z Urzędem Skarbowym z podatku  dochodowego od osób fizycznych  (PIT). Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości przekazania  darowizny, w formie kwoty stanowiącej 1%  podatku należnego za rok podatkowy, na rzecz  Fundacji „Szpital ...

Przeczytaj

W trosce o drobną zwierzynę naszych lasów

Od 3 do 5 lutego 2017 roku na terenie powiatu krotoszyńskiego realizowano program pn. Chrońmy Zwierzynę Drobną.  W ramach programu przeprowadzono I Łowy Powiatu Krotoszyńskiego na Drapieżniki 2017 roku. W akcji, która odbyła się pod honorowym patronatem Starosty Krotoszyńskiego wzięło udział  Nadleśnictwo Krotoszyn oraz dziesięć ...

Przeczytaj